HEM
Om oss
Medlemskap och årsavgifter 2023
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och testamenten
NYHETER
Medlemskap och avgifter 2023

Medlemmar i SLFK är verksamma i länet och har krisberedskap som gemensam nämnare. Bland våra medlemmar kan nämnas bland andra Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen, Försvarsmakten, frivilliga försvarsorganisationer, politiska partier och kommuner i Stockholms län. Vi välkomnar även företag som medlemmar.

Om Din organisation/myndighet/företag inte redan är medlem kan ni enkelt dra nytta av den erfarenhet och samlade kompetens som finns inom förbundet genom att ansöka om medlemskap

Bli medlem

Enskilda kan, efter prövning av styrelsen, bli associerade medlemmar utan rösträtt vid förbundsmötet.

Medlemsavgifter


Medlemsavgifterna bestäms årligen av Förbundsmötet och debiteras i december före verksamhetsåret

Årsavgifter för 2023 är
 


Medlemsansökan - länk nedan:

Medlemsansökan görs på särskilt formulär som finns på hemsidans huvudmenyflik eller HÄR 
 

Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum