Hem
Om SLFK
Ändamål
Organisation
Styrelse
Integritetspolicy
Bli medlem
Aktuellt
Kalendarium
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
Kontakt
Gåvor och Testamenten
Om SLFK

   Varför finns SLFK?

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK, har sedan år 1941 sysslat med säkerhets- och försvarsfrågor kopplade till aktuell hotbild mot Sverige.

Hotbildens förändring under de senaste 10 åren har gjort att Sveriges totalförsvar genomgått en radikal förändring. Kriser i samhället har fått en annan innebörd och en annorlunda påverkan på samhället. Med en utbyggd teknisk infrastruktur där samhällsviktig verksamhet är beroende av fungerande flöden har känsligheten ökat för yttre påverkan i form av väderstörningar och antagonistiska handlingar samt inre påverkan orsakade av tekniska fel, undermåliga komponenter, eftersatt underhåll och handhavandefel.
I försvarspropositionen som antagits av Riksdagen framgår bl.a.att målen för vår säkerhet skall vara att värna: 
  • befolkningens liv och hälsa, 
  • samhällets funktionalitet samt 
  • förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.
Detta är också styrande för SLFK:s verksamhet.


   Hur arbetar SLFK? 
Syftet med SLFK:s verksamhet är att uppmärksamma vikten av krisberedskap för våra medlemmar i Stor Stockholmsregionen. Genom samverkan och samarbete med länets kommuner och andra aktörer såsom näringsliv och övriga organisationer utvecklas våra medlemmars kunskap och engagemang.  


   Vad kan SLFK göra för dig?
Uppgiften att minska samhällets sårbarhet och förbättra dess förmåga att hantera kriser kräver kunskap och samverkan. Genom föreläsningar, utbildningsdagar och work-shops vill SLFK bidra till kunskapsutbyte och inspiration för aktörerna i krisberedskapen - att utveckla planer, resurser och förmågor till krishantering.
Med den samlade kompetens som finns bland SLFK:s medlemmar, nuvarande och tillkommande, är SLFK din arena för en utvecklad förståelse för krisberedskap och krishanteringsförmåga.


Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum