Hem
Om SLFK
Bli medlem
Aktuellt
Kalendarium
Förtjänstmedalj
För medlemmar
Prenumerera på nyhetsbrev och inbjudningar
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
Kontakt
Gåvor och Testamenten
Förtjänstmedalj - en uppskattad uppmuntran

SLFK:s förtjänstmedalj är ett bra sätt att visa uppskattning för frivilliga eller medarbetare som gör skillnad i verksamheten. Medalj utdelas efter nominering och finns i valörerna guld, silver och brons. Valören guld delas i regel ut vid SLFK:s årsmöte medan övriga medaljer delas ut vid högtidligt tillfälle hos sökande organisation/myndighet/företag.

Nominering kan endast ske genom den aktuella versionen av blanketten här nedan. Blanketten ska skrivas under och skickas till:

e-post (inskannad):
kansliet(at)slfk.se

eller per post
Stockholms Länsförbund för Krisberedskap 
Teatergatan 3, 1tr, 111 48 Stockholm

Vänligen skicka ansökan antingen via e-post eller via brev. Sista dag för medaljansökan är 1 december.
De ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag behandlas ett år senare.

PDF: Medaljansökan blankett ver 180816.pdf
Word: Medaljansökan blankett ver 180816.doc

Statuterna för ansökan finner du här: Statuter för medaljer SLFK antagna av styrelsen 2018-09-06.pdf
Anvisningar för statuterna: Anvisningar statuter medaljer SLFK antagna av styrelsen 2018-09-06.pdf

Medaljer debiteras med 200 kronor (gäller tillstyrkta senast 7/2 2019). Faktureringsuppgifter måste framgå av ansökan. På varje insänt dokument ska namnet på personen medaljansökan avser framgå. SLFK erbjuder inte miniatyrer.

SLFK bevarar/registrerar uppgifter om nomineringar och beviljade medaljörer för att kunna uppfylla berättigade intressen samt fullgöra rättsliga förpliktelser. Se mer under "Om SLFK" -> "Integritetspolicy" här på hemsidan.
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum