HEM
Om oss
Medlemmar
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER


 
 
   
Välkommen till SLFK!
Ina Ununger, Styrelseordförande

"Stockholms Länsförbund För Krisberedskap - SLFK är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.
Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.
Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden."


På sidan Om SLFK kan du läsa mer om varför SLFK finns, hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig.

På SLFK:s Facebook-sida lägger vi upp text och bild från
våra arrangemang.SLFKs SENASTE NYHETSBREV - 2021:2


Kan du läsa
 HÄR

 Innehåll

- Höstens första frukostseminarium gick av stapeln

- Handlingskraft: en samlad plan för ett starkare totalförsvar

- Stärkt regeringsmakt vid fredstida kriser ska utredas

- SLFK uppdaterar medlemserbjudandet

- En vision om SLFKs stöd till länets aktörer

- SLFK på styrelsekonferens i Älvkarleö

- Vad är en frivillig försvarsorganisation?

- Beställ SLFK:s jubileumsbok
Julklappstips: Beställ SLFK:s jubileumsbok
och stöd krisberedskapen! 

Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad.
Den panorerar över 
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.

 

Författare: Leona Jäger Clarstedt


Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd
för totalförsvaret genom åren.

Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling, 
kunskapsspridning och kunskapsdelning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.

Vid intresse beställ boken på info@slfk.se
med angivande av din adress. 
     
 FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!


  
  Nyinflyttade till större lokal 
på plan 2!
Fr v : Ina Ununger, styrelseordförande och Kent M. Andersson, skattmästare.
Ina Ununger - Operativ styrelseordförande
Kent M Andersson - Skattmästare
Richard Nyström - Kommunikationsansvarig


Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshem,
Teatergatan 3, plan 2, Stockholm 
Org nr 802016-3005
Pg 3133-6
 


 

AKTUELLT
1 oktober 2021
Frukostseminarium: Frivilliga – en resurs att räkna med?
KALENDARIUM
29 nov - 31 dec 2021
Nyhetsbrev DECEMBER
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum