HEM
Om oss
Medlemskap och årsavgifter
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER

         

Välkommen till SLFK!Johan René, styrelseordförande SLFK

 

"Stockholms länsförbund för krisberedskap - SLFK
är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.

Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden."


På sidan Om oss kan du läsa mer om varför SLFK finns, hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig.

På SLFK:s Facebook-sida lägger vi upp text och bild från
våra arrangemang.

Här har du en länk till vår mycket aktiva Linkedin-sida.

Fotogalleri med vår nya styrelse.

 
 

INBJUDAN LUNCHSEMINARIUM

NÄRINGSLIVETS ROLL I KRIS OCH KRIG
16 juni kl 11:30-12:30

Lunchseminarium via Zoom med vår expertpanel:Näringslivets roll i kris och krig är inte bara central utan avgörande för att vi ska nå framgång i totalförsvars-planeringen och bygga ett samhälle med motståndskraft i kris såväl som krig.

Hittills har stort fokus stått till de statliga myndigheterna.
Företag har i mycket liten utsträckning – om ens alls – involverats. Men nu är vi framme vid punkten där totalförsvaret återuppbyggnad behöver inkludera alla parter i samhället och inte minst näringslivet.


Ingen föranmälan denna gång. Här får du en zoom-länk:

HÄR

Välkommen!Så här jobbar SLFK
med krisberedskap i länet:


Vårt medlemserbjudande:

 

Vara ett kontaktforum för våra medlemmar inom frivilliga  försvarsorganisationer, kommuner och näringsliv.

Organisera seminarier och regiondagar syftande till att ge medlemmar tillfällen att samverka med andra medlemmar.

Kommunicera förändringar av betydelse för
krisberedskapen genom regional omvärldsbevakning.

Uppmuntra våra medlemmar till utbildning och utveckling inom krisberedskapen.

Verka för opinionsbildning syftande till att beslutsfattare lyfter totalförsvarsfrågor på lokal nivå.SLFKs SENASTE NYHETSBREV - 2022:1


Kan du läsa
 HÄR

 Innehåll

Vill du stödja Ukraina
SLFK sjösätter regional samverkanskurs på Väddö Kursgård
Vi deltar på Kistamässan!
NYHET: Förbundsmöte för första gången på anrika Sällskapet
Årets första lunchseminarium gick av stapeln
Pyramiden - så här arbetar SLFK
Något om Länsstyrelsens krisberedskap
MAT temat för för årets Krisberedskapsvecka
Du kan hjälpa till att värva nya följare av SLFK
Beställ SLFK:s jubileumsbok

Vill du ha nyhetsbrev och inbjudningar?

Fyll i din epostadress på denn
LÄNK
Beställ SLFK:s jubileumsbok
och stöd krisberedskapen! 

Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad.
Den panorerar över 
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.

 

Författare: Leona Jäger Clarstedt


Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd
för totalförsvaret genom åren.

Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling, 
kunskapsspridning och kunskapsdelning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.

Vid intresse beställ boken på info@slfk.se
med angivande av din adress. 
   Följ oss på:

 
 

  

 Johan René - Styrelseordförande
Yvonnè Antoft - Vice styrelseordförande
Kent M Andersson - Skattmästare
Richard Nyström - Kommunikationsansvarig


Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshem,
Teatergatan 3, plan 2, Stockholm 
Org nr 802016-3005
Pg 3133-6

 

 

Protokoll Förbundsmöte SLFK 210425 ändrat 210508.pdf
 
 
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum