HEM
Om oss
Medlemmar
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och Testamenten
NYHETER  Välkommen till SLFK!  
 


Ina Ununger, Styrelseordförande

"Stockholms länsförbund för krisberedskap - SLFK
är en regional samarbetsorganisation för krisberedskap.

Vi vill stödja samhällets aktörer och våra medlemmar.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden."


På sidan Om oss kan du läsa mer om varför SLFK finns, hur vi arbetar och vad vi kan göra för dig.

På SLFK:s Facebook-sida lägger vi upp text och bild från
våra arrangemang.
Inbjudan lunchseminarium

Seminarier i samhällsberedskapens tjänst

Via Zoom

Torsdagen den 20 januari 2022, kl 12.00–12.45 (incheckning 11.50)

Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?

Totalförsvarets planperiod för 2021-2025 innefattar bland annat den viktiga ambitionen att stärka och utveckla försörjningsberedskapen. Målsättningen är säker tillgång till mat, betalningsmedel, värme, el och transporter i händelse av kris eller krig.
 
I PANELEN:


Länk till anmälan:

https://simplesignup.se/event/188097

OBS! ZOOM länk finns på ditt bokningskvitto som skickas
till din angivna epost.
Vårt medlemserbjudande:

 

Vara ett kontaktforum för våra medlemmar inom frivilliga  försvarsorganisationer, kommuner och näringsliv.

Organisera seminarier och regiondagar syftande till att ge medlemmar tillfällen att samverka med andra medlemmar.

Kommunicera förändringar av betydelse för
krisberedskapen genom regional omvärldsbevakning.

Uppmuntra våra medlemmar till utbildning och utveckling  inom krisberedskapen.

Verka för opinionsbildning syftande till att beslutsfattare    lyfter totalförsvarsfrågor på lokal nivå.SLFKs SENASTE NYHETSBREV - 2021:2


Kan du läsa
 HÄR

 Innehåll

- Höstens första frukostseminarium gick av stapeln

- Handlingskraft: en samlad plan för ett starkare totalförsvar

- Stärkt regeringsmakt vid fredstida kriser ska utredas

- SLFK uppdaterar medlemserbjudandet

- En vision om SLFKs stöd till länets aktörer

- SLFK på styrelsekonferens i Älvkarleö

- Vad är en frivillig försvarsorganisation?

- Beställ SLFK:s jubileumsbok
Beställ SLFK:s jubileumsbok
och stöd krisberedskapen! 

Vår jubileumsbok är på 90 sidor och rikt illustrerad.
Den panorerar över 
SLFK:s historia och skiftande verksamhet genom decennierna.

 

Författare: Leona Jäger Clarstedt


Boken beskriver centrala delar av SLFK:s aktiviteter till stöd
för totalförsvaret genom åren.

Den åskådliggör hur förbundet har spelat en viktig och innovativ roll inom nätverksbyggande, samarbete, kunskapsinsamling, 
kunskapsspridning och kunskapsdelning.

Boken kostar 150 kronor inklusive porto.

Vid intresse beställ boken på info@slfk.se
med angivande av din adress.
_________________________________________

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

 
     
 

  Nyinflyttade till större lokal 
på plan 2!
Fr v : Ina Ununger, styrelseordförande och Kent M. Andersson, skattmästare.
Ina Ununger - Operativ styrelseordförande
Kent M Andersson - Skattmästare
Richard Nyström - Kommunikationsansvarig


Kansliet är beläget i Drottning Victorias Örlogshem,
Teatergatan 3, plan 2, Stockholm 
Org nr 802016-3005
Pg 3133-6
 


 

AKTUELLT
20 januari 2022
Lunchseminarium Zoom: Klarar det offentliga och näringslivet försörjningsberedskapen?
KALENDARIUM
27 januari 2022
Extra förbundsmöte
21 april 2022
Förbundsmöte
30 apr - 31 maj 2022
Nyhetsbrev MAJ
31 maj - 1 jun 2022
Mötesplats Samhällssäkerhet
3-7 jul 2022
Almedalsveckan
[Alla]
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum