HEM
Om oss
Ändamål
Förtroendevalda
Organisation
Jubileumsbok
Minnesskrift
Integritetspolicy
Medlemskap och årsavgifter 2023
Medlemsansökan
AKTUELLT
Våra samarbetsorganisationer
KALENDARIUM
Förtjänstmedalj
Förbundsmöten
För förtroendevalda
SLFK på Facebook
SLFK på Linkedin
SLFK på YouTube
Kontakt
Gåvor och testamenten
NYHETER
 
 SLFKs förtroendevalda 2022-23                                                                            

   "Vi verkar för att stärka länets krisberedskap genom alliansbyggande
mellan länets samverkansparter.

Vi vill också ge våra medlemmar stöd genom att fungera som en tankesmedja
och arena för engagemang och kunskapsutbyte."


   
Stockholms Länsförbund För Krisberedskap (SLFK) • •Teatergatan 3 111 48 STOCKHOLM • E-post: kansliet@slfk.se
Provided by Webforum