HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
Nyheter
KALENDARIUM
Beredskapsveckan v 39 - 2023
Medlemskap och årsavgifter 2024
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Webbredaktör kontaktlänk


Minnesskrifter

              
Författade av Leona Jäger Clarstedt
leona.jagerclarstedt@gmail.com


I samband med SLFK:s 75-årsjubileum 2016 togs beslut om att ta fram minnesskrifter för
SLFK:s verksamhet från starten 1941 till verksamhetsåret 2016.


SLFK del 1 1941-1966_web.pdf
SLFK del 2 1966-1991_web.pdf
SLFK del 3 1991-2016_web.pdf

Övriga publikationer:


Inför förbundets 75 år.pdf

Europas stater under och efter 2a världskriget Leona Jäger Clarstedt.pdf

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum