HEM
Sök
Om oss
Förtroendevalda
Samarbetspartners
Våra medlemmar
Organisation
Stadgar
Historia
Nyhetsbrev
Jubileumsboken
Minnesskrifter
Integritetspolicy
KALENDARIUM
Fasta datum
NYHETER
Beredskapsveckan v 39
Medlemskap och årsavgifter 2023
Förtjänstmedaljen
Streamade seminarier
För förtroendevalda
Gåvor och testamenten
In English 🇬🇧
Heldagsseminarium: En förstärkningsmodell för det nya civilförsvaret i Sverige
Boka in i min kalender
Datum16 januari 2024
Tid
PlatsFörsvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm, T-bana: Tekniska Högskolan

Save the date!
16 1 24

FOS i Stockholms län, Försvarsutbildarna Stockholm och
Södermanland samt SLFKgenomför ett heldagsseminarium på Försvarshögskolan
den 16 januari 2024 under rubriken


EN FÖRSTÄRKNINGSMODELL FÖR DET NYA
CIVILA FÖRSVARET I SVERIGE


Vi får synpunkter från såväl nationella som regionala aktörer inom
sektorn, med inriktning att spegla det civila försvarets utmaningar i
uppbyggnaden av det nya totalförsvaret.


Inbjudan kommer sändas ut senast 1 dec 2023.

Digital utsändning planeras via Youtube.

Deltagarantalet 
begränsas till 130 pers.
Ev frågor kan ställas till:
info@fosstockholmslan.se

Stockholms länsförbund för krisberedskap, SLFK • Teatergatan 3, plan 2, 111 48 STOCKHOLM • kansliet@slfk.se • 072-188 50 00
Provided by Webforum